Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Bartošová MiroslavaZastupiteľstvo - poslankyňa
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov - členka
Komisia pre ochranu verejného poriadku - členka

E-mail: mirka.bartosova@brezova.sk

Bzdúšek Ivan, Ing.Zastupiteľstvo - poslanec
Mestská rada - člen
Komisia pre ekonomiku, správu majetku, podnikanie - predseda

Mobil: 0905447135

E-mail: ivan.bzdusek@brezova.sk

Ciranová Gabriela, Ing.Zastupiteľstvo - poslankyňa
Mestská rada - člen
Komisia pre ekonomiku, správu majetku, podnikanie - člen
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov - predsedníčka
Komisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície - predsedníčka

Mobil: 0908868312

E-mail: gabriela.ciranova@brezova.sk

Danková Jana, MUDr.Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky - predsedníčka

E-mail: jana.dankova@brezova.sk

Ďuriš JozefZastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0908157988

E-mail: jozef.duris@brezova.sk

Jančí JánZastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0905912411

E-mail: jan.janci@brezova.sk

Kalayová AnnaZastupiteľstvo - poslankyňa

Mobil: 0905269111

E-mail: anna.kalayova@brezova.sk

Kovačech BranislavKomisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície - člen
Komisia pre ochranu verejného poriadku - člen
Zastupiteľstvo - poslanec
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a dopravu - člen

Mobil: 0905689399

E-mail: branislav.kovacech@brezova.sk

Marko Dušan, Mgr.Mestská rada - člen
Zastupiteľstvo - zástupca primátorky mesta, poslanec
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a dopravu - predseda

Mobil: 0903298291

E-mail: dusan.marko@brezova.sk

Ondreička DušanZastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0905254377

E-mail: dusan.ondreicka@brezova.sk

Stránka