Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Bzdúšek Ivan, Ing.Zastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0905447135

E-mail: ivan.bzdusek@brezova.sk

Ciranová Gabriela, Ing.Zastupiteľstvo - poslankyňa

Mobil: 0908868312

E-mail: gabriela.ciranova@brezova.sk

Čuvalová Silvia, Ing.Zastupiteľstvo - zástupkyňa primátora
Zastupiteľstvo - poslankyňa

Mobil: 0918622510

E-mail: silvia.cuvalova@brezova.sk

Dodrvová Simona, Mgr.Zastupiteľstvo - poslankyňa

Mobil: 0944188093

E-mail: simona.dodrvova@brezova.sk

Ďuriš JozefZastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0908157988

E-mail: jozef.duris@brezova.sk

Hôlková DanielaZastupiteľstvo - poslankyňa

Mobil: 0918727125

E-mail: daniela.holkova@brezova.sk

Kovačech BranislavZastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0905689399

E-mail: branislav.kovacech@brezova.sk

Malek Tomáš, Ing.Zastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0908198260

E-mail: tomas.malek@brezova.sk

Nemec Juraj, Ing.Zastupiteľstvo - poslanec

Mobil: 0948848080

E-mail: juraj.nemec@brezova.sk

Púdelka Rastislav, PaedDr.Hlavný kontrolór - hlavný kontrolór

Telefón: +421346942244

Mobil: 0948653555

E-mail: kontrolor@brezova.sk

Stránka