Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Púdelka Rastislav, PaedDr.Hlavný kontrolór - hlavný kontrolór

Telefón: +421346942244

Mobil: 0948653555

E-mail: kontrolor@brezova.sk