Obsah

Mestské lesy

Sídlo:
Cesta SNP 245/ 2
906 13 Brezová pod Bradlom

Vznik spoločnosti:
14.06.1996

Spoločník:
Mesto Brezová pod Bradlom

Predmet činnosti:
Lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja predaj polotovarov a výrobkov z dreva automatizované spracovanie dát.

Konateľ:                        

Ing. Juraj Slovák


Odborný lesný hospodár: 

Dušan Ondreička

http://www.lesybrezova.sk/index.php/o-nas

Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC

Dňa 30.01.2008 odovzdali zástupcovia certifikačnej spoločnosti TUV SUD Slovakia s.r.o. v poľovníckom zámku v Palárikove certifikačné osvedčenie PEFC Mestským lesom s.r.o. Brezová pod Bradlom. Držiteľom certifikácie je v súčasnosti v  SR 80 lesníckych subjektov. Schéma PEFC je Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, podľa ktorého je na svete certifikovaných viac ako 194 miliónov hektárov lesov. Držiteľom autorských práv a vlastníkom registrovanej obchodnej značky „ PEFC“ a loga PEFC je Rada PEFC sídliaca v Luxembergu. Logo a obchodná značka PEFC, ktoré MsL s.r.o. dostali poskytujú informácie,že drevo a materiály na báze dreva pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Certifikáty sú hodnovernými dokladmi o kvalite hospodárenia v lesoch podľa celosvetovo uznávaných štandardov. Tieto osvedčenia udeľujú lesníkom nezávislé certifikačné orgány po odporúčaní audítorských tímov,zložených zo špičkových odborníkov,ktorí sa prísne a presne držia medzinárodne uznávaných pravidiel. Posudzujú podľa nich,či daný lesnícky subjekt hospodári v súlade s filozofiou a kritériami trvalo udržovateľného obhospodarovania lesov to znamená,že hospodárenie v takýchto lesoch vyrovnane zohľadňuje environmentálne,sociálne a ekonomické požiadavky. Získali sme tak skutočne dôveryhodné doklady o kvalite našej práce,ktorou zabezpečujeme napĺňanie všetkých celospoločensky významných funkcii lesov. Certifikát PEFC je potvrdením i ocenením zodpovednej práce vedenia a pracovníkov MsL s.r.o.

Ing. Juraj Slovák, riaditeľ