Obsah

Centrum voľného času       

Sídlo:

Nám. 7. apríla 409/20
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt:

Riaditeľ: 

Mgr. Vanda Púdelková, poverená vedením CVČ

Vychovávateľka:

Mgr. Vanda Púdelková

CVČ


SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

 

Výberové konanie na pozíciu RIADITEĽ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

cvč

Výberové konanie (235.83 kB)