Obsah

Materská škola BudovateľskáMaterská škola I.

Sídlo:

Budovateľská  348
906 13 Brezová pod Bradlom

Riaditeľka: 

Anna Hajdučková

Kontakt:

Telefón: 034 /624 21 20,  0948 654 888

E-mail: 1.materska@brezova.sk

https://msbudovatelskabrezova.edupage.org/

Učiteľky:

Alena Bachárová
Ľubica Ondreičková
Katarína Poláková
Ivana Šimová
Alžbeta Valková

Vedúca jedálne: 

Valéria Čierna


SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI:

Správa o výchovnej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovnej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016