Obsah

Základná školaZŠ

Sídlo:

Dolné lúky 357/1

906 13    Brezová pod Bradlom

Kontakt:

Telefón: 034 /6242 144

E- mail: riaditel@zsbrezova.edu.sk

www:Základná škola Brezová pod Bradlom

Riaditeľka:   

Mgr. Ladislav Menkyna

Zástupcovia:  

Mgr. Mária Osuská

Mgr. Ivica Gavlasová

Štatistiky školy:

 • počet žiakov: 354 na dvoch stupňoch - 141  I. stupeň, 213  II.stupeň
 • počet tried: 18 (8 na I. stupni a 10 na II. stupni)
 • počet oddelení školského klubu:  3
 • školu navštevujú i žiaci z obcí:  Košaríská, Bukovec, Priepasné, Hradište pod Vrátnom a blízkeho oklolia
 • počet pedagogických zamestnancov: 30
 • počet nepedagogických  zamestnancov: 13

Zameranie školy:

 • vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk od 1. ročníka, jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, 16 počítačov)
 • vyučovanie telesnej výchovy - športové strediská v ľahkej atletike a hádzanej dievčat, prioritou je všeobecná telesná zdatnosť všetkých žiakov (Škola podporujúca zdravie), každoročné poriadanie Brezovských atletických hier, medzinárodný hádzanársky turnaj Memoriál Ľ. Korytárovej, každoročné uskutočnenie lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Škola je pravidelným účastníkom Slovenského finále Zdatné deti a Memoriálu M. Zavarskej, kde drží Slovenský rekord.
 • školský vzdelávací program Tvorivá škola je zameraný na činnostné učenie
 • projektové vyučovanie: Digitálna škola, Škola podporujúca zdravie, Európa v škole, Večerná strašiškola, Kde ešte spia vodníci na Slovensku
 • odborné učebne: cudzie jazyky, 2 učebne počítačov, geografie, fyziky, biológie, telocvičňa, ihriská (basketbalové, malé futbalové, plážový volejbal, atletický ovál).

Rada školy:

 • predseda   Mgr. Michal Klandúch
 • pedagogickí zamestnanci   Mgr. Alexandra Hermanová
 • ostatní zamestnanci   Gregorová Jarmila
 • zástupcovia rodičov   Ing. Bouma Janette, Hlávka Stanislav, Palanská Lenka,  Šarudi Dušan
 • zástupca zriaďovateľa    Ing. Michálek Ján,  Ing. Čuvalová Silvia,  Ing. Ciranová Gabriela, Ing. Zekucia Eva

 


SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016


VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

zverejnené 2.6.2020

Výzva na voľby členov rady školy