Obsah

Ocenení

Za rok 2003 boli ocenení primátorom mesta Ivanom Ďurkovičom:

 

 • Mgr. art. Alžbeta Michálková za dlhoročnú nezištnú umeleckú činnosť v prospech svojho rodného mesta
 • Jozef Repčík za reprezentáciu mesta a vynikajúce výsledky v atletike doma aj v zahraničí
 • Vlasta Turčeková -  držiteľka diamantovej Jánskeho plakety
 • Stanislav Štefík – držiteľ zlatej Jánskeho plakety
 • Rastislav Gavurník – držiteľ zlatej Jánskeho plakety
 • Risto Petkovskij - držiteľ zlatej Jánskeho plakety
 • Roman Labuda – niekoľkonásobný darca krvi


Za rok 2004 boli ocenení primátorom mesta Ivanom Ďurkovičom:

 

 • Emília Reptová za udržiavanie a propagáciu odbojárskych tradícií a zachovávanie pamiatky národnooslobodzovacieho hnutia
 • Doc. Akad. Arch. Ing. Arch. Ján Bahna – za spoluprácu pri riešení architektonických návrhov v meste a projektové riešenie Námestia M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
 • Anna Potúčková za udržiavanie a propagáciu ľudovej tvorivosti – brezovskej paličkovanej čipky a reprezentáciu mesta
 • Ing. Ivan Závodný za spoluprácu a podporu rozvoja športu a vytvorenie podmienok športovo-rekreačného vyžitia občanov v Brezovej pod Bradlom
 • Mgr. Antónia Poláková za  dlhoročné zachovávanie folklórnych tradícií nášho regiónu v Detskom folklórnom súbore Iskerka
 • Štefan Ciran za dlhoročnú aktívnu činnosť kronikára mesta a svojrázne zachytenie kultúrno-spoločenského diania v našom meste formou knižných publikácií
 • PharmDr. Ján Valjan za udržiavanie rodáckej spolupatričnosti a časopiseckú publikačnú činnosť z oblasti lekárnictva
 • Ivan Jakeš za výrazné športové úspechy a reprezentáciu mesta v motocyklovej súťaži Enduro
 • Bohuš Duda za získanie zlatej Jánskeho plakety


Za rok 2005 boli ocenení primátorom mesta Ivanom Ďurkovičom:

 

 • Mgr. Jana Kazičková za dlhoročné vedenie Základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom, za vytvorenie podmienok pre rozvoj umeleckých zručností detí i dospelých a za spoluprácu pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta  
 • Oľga Kovačičová – Húsková za celoživotné dielo 
 • Elena Libjaková za dlhoročné vedenie Folklórneho súboru Brezová a kultúrne reprezentovanie nášho mesta na rôznych folklórnych festivaloch
 • Mgr. Viera Mosná za aktivity a iniciatívu
 • Ivan Nosko za trénerstvo družstva mladších žiačok v hádzanej, ktoré sa v roku 2005 stali Majsterkami SlovenskaZa rok 2006 boli ocenení primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou:

 

 • Mgr. Peter Uhlík za celoživotné dielo v prospech mesta, za publikačnú a literárnu aktivitu, za kultúrnu, osvetovú a športovo-výchovnú činnosť
 • Jaroslav Mikláš za celoživotnú prácu v oblasti kultúry, ktorou sa  výrazne zapísal do kultúrnych dejín mesta
 • PaedDr. Martin Janšto za dlhoročné hľadanie a oživovanie hudobných skvostov tradičnej ľudovej kultúry podbradlianskeho kraja, za kultúrno-osvetovú činnosť
 • PFS, akciová spoločnosť za vynikajúce úspechy v podnikateľskej činnosti, za vytvorenie najväčšieho počtu pracovných príležitostí v regióne a zároveň za neustále zvyšovanie sociálnej starostlivosti o svojich zamestnancov


Za rok 2007 boli ocenení primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou:

 

 • Viera Mikulčíková za zanietenú  tvorivú a organizačnú činnosť v oblasti kultúry a športu
 • Bc Torsion za vynikajúce úspechy v podnikateľskej činnosti, za vytvorenie veľkého počtu pracovných príležitostí v regióne a zároveň za neustále zvyšovanie sociálnej starostlivosti o svojich zamestnancov
 • Ján Iždinský  za zásluhy, vznik a činnosť v Spoločnosti a Nadácii M. R. Štefánika a za občiansku angažovanosť pri oživovaní demokratických tradícií
 • Miroslav Babiar za udelenie diamantovej Jánskeho plakety

 

Za rok 2008 boli ocenení primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou:

 

 • Vladimír Beňák za vynikajúce úspechy dosahované v súťažiach poštových holubov a dôstojné reprezentovanie Brezovej pod Bradlom.
 • Fedor Mikulčík za dlhoročnú ilustrátorskú tvorbu v detských časopisoch a za   grafické stvárnenie kníh.
 • Mužský cirkevný spevokol si prevzali ocenenie za dlhoročnú aktívnu činnosť v rámci spoločenských podujatí v našom meste i jeho okolí.
 

Za rok 2009 boli ocenení primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou:

 

 • Divadelný súbor J. M. Hurbana za dlhoročnú aktívnu prácu spočívajúcu v šírení kultúrnej osvety v našom meste a reprezentáciu Brezovej pod Bradlom a jej tradícií na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach
 • Miroslav Bôžik za dlhoročnú aktívnu prácu spojenú s výchovou mládeže v oblasti športu
 • Alžbeta Fedorová za dlhoročnú aktívnu činnosť v osvete a šírenie kultúry v literárnej oblasti


Za rok 2010 boli ocenení primátorkou mesta Mgr. Evou Ušiakovou:

 

 • Ing. Ján Bzdúšek za dlhoročné členstvo  v SZPB, priamemu účastníkovi SNP, členovi partizánskeho oddielu J. Reptu
 • Cyklistický klub Bradlo bike za dlhoročnú spoluprácu a reprezentáciu mesta a dosiahnutie výborných výsledkov na celoslovenských cyklistických súťažiach
 • Miroslav Hainc za trénerstvo staršieho dorastu a ich postúpenie do I. dorasteneckej ligy
 • Hana Valová za dlhoročné vedenie tanečnej skupiny I.C.E, za dlhoročnú spoluprácu a reprezentáciu mesta na celoslovenských súťažiach, prehliadkach a rôznych kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí.

 

Za rok 2011 boli ocenení primátorkou mesta Mgr. Evou Ušiakovou:

 

 • p. Alžbeta Minárčiná za dlhoročné členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu nášho mesta na rôznych súťažiach a podujatiach,
 • p. Ivana Marková za reprezentáciu mesta a šírenie našej tradičnej kultúry na rôznych kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí a za publicistickú činnosť,
 • p. Ján Varmuža za vynikajúce športové výkony a reprezentáciu nášho mesta doma i v zahraničí,
 • spoločnosť MikroStep CDM za podporu rozvoja mesta v rôznych oblastiach,
 • p. Štefan Potúček (in memoriam) za reprezentáciu mesta v autokrose.

 

Za rok 2012 boli ocenení primátorkou mesta Mgr. Evou Ušiakovou:

 

 • Ivan Jakeš  za vynikajúci výsledok na Rallye Dakar a za reprezentáciu nielen nášho mesta, ale celého Slovenska
 • Mgr. Hedviga Kátlovská za dlhoročné vedenie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Brezovej, za dlhoročné pôsobenie v Klube pletenej cipky Brezová a za dlhoročnú spoluprácu so SHMÚ
 • Jozef Lehocký  za založenie folklórneho súboru Brezová a udržiavanie folklórnych tradíciív našom meste
 • Lyžiarsky klub Bradlan za vytváranie športových podmienok pre aktívne lyžovanie
 • Mgr. Ivan Osuský za šírenie duchovného odkazu svojho rodiska
 • Judita Pašmíková  za dlhoročný iniciatívny a príkladný prístup pri udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách v meste
 • Pavol Potúčekza dlhoročné vedenie Klubu abstinentov Brezová a za dlhoročnú funkciu predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej organizácie Myjava, kde patria aj občania z Brezovej pod Bradlom
 • Ing. Juraj Repta - in memoriam za celoživotné dielo pri  rozvoji nášho mesta, pri príležitosti nedožitých 90. narodenín
 • Matúš Valihora  za šírenie historického odkazu mesta Brezová, osvetovú a vedeckú činnosť zhrnutú v knihe Brezová
 • Ing. František Vraštiak za aktívnu športovú činnosť v meste a za podporu rozvoja mesta v rôznych oblastiach.

 

Za rok 2014 boli ocenení primátorkou mesta Mgr. Evou Ušiakovou:

 

 • manželia Edita a Miloš Klandúchovci za dlhoročné aktívne pedagogické, športové a spoločenské pôsobenie v našom meste
 • Dobrovoľný hasičský zbor Brezová pod Bradlom za ich činnosť pri záchrane majetku mesta a jeho občanov, za pomoc a podporu pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí a za reprezentáciu nášho mesta na rôznych súťažiach.
 • Adriana Hološková za vynikajúcu propagáciu Slovenska i nášho mesta študijnými výsledkami v oblasti prírodných vied
 • Ivana Foltýnová za angažovanú činnosť v o. z. Deťom z lásky a nezištnú pomoc pri aktivitách mesta
 • Hana Zábranská Valihorová za vizuálne spracovanie expozície Pamätnej izby Dušana Jurkoviča, ktoré venovala bezplatne svojmu rodnému mestu
 • Peter Polakovič za dlhoročnú aktívnu prácu pri údržbe športového areálu
 • MUDr. Adriana Balážová za 30-ročnú prácu detskej lekárky v našom meste a za sociálnu a charitatívnu činnosť