Obsah

                            Mgr. Eva UŠIAKOVÁ

                                       primátorka mesta

Eva Ušiaková

Kontaktné údaje:

Tel. číslo:           034/ 6942 211
                            0905 384 982
E-mail:               primator@brezova.sk
                           eva.usiakova@brezova.sk