Obsah

                          Mgr. Dušan MARKO

                               zástupca primátorky mesta  foto           

 

Kontaktné údaje:

 

Tel. číslo:            034/ 6942 211
                            0903 298 291
E-mail:               dusan.marko@brezova.sk