Obsah

Sociálny taxík

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom schválilo všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 9/2017 o prepravnej službe.

 

 

Prepravná   služba  sa  poskytuje :

 

v pracovných  dňoch

v čase od 6.00 h. do 15.00 h.

do vzdialenosti cca 100 kilometrov od mesta Brezová pod Bradlom.

Objednávku na prepravnú službu občan nahlasuje:

 

osobne alebo telefonicky (6942232, 6942234, 0915878004)

najmenej 24 hodín vopred

zamestnancovi oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov mestského úradu.

 

Výška úhrady za prepravnú službu:

 Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu:

0,25 € / za každý začatý km.

 Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu:

0,25 € / za každý začatý km.

 Fyzická osoba sprevádzajúca imobilnú fyzickú osobu

alebo fyzickú osobu odkázanú na sprevádzanie:

bezplatne.

 Fyzická osoba vo veku 62 rokov a viac:

0,25 € / za každý začatý km.