Obsah

Jubilanti

Január 2016

 • Anna Marková , 94 rokov
 • Margita Bittnerová,  89 rokov
 • Zuzana Rafčíková,  88 rokov
 • Ema Mižialková,  88 rokov
 • Anna Bartošová,  87 rokov
 • Alžbeta Pagáčová,  85 rokov
 • Judita Milčíková,  83 rokov
 • Alžbeta Šepláková,  83 rokov
 • MUDr. Vladimír Kovačič, 82 rokov
 • Ing. Jozef Dobrovodský,  82 rokov
 • Ing. Viera Valášková,  82 rokov
 • Alžbeta Sobinová,  81 rokov
 • Viktor Ďurica,  79 rokov
 • Zdenka Fajnorová,  79 rokov
 • Oľga Sadáková,  79 rokov
 • Zuzana Zafčíková,  78 rokov
 • Viktória Bőhmanová,  78 rokov
 • Viera Kleinová,  78 rokov
 • Emília Králiková,  76 rokov
 • Ján Batka,  76 rokov
 • Ľudmila Adásková,  75 rokov
 • Lýdia Konkušová,  75 rokov
 • Helena Dúbravová,  70 rokov
 • Eva Balážová,  70 rokov

Február 2016 

 • Božena Ábelová, 89 rokov
 • Anna Michalcová, 89 rokov
 • Ján Ciran, 86 rokov
 • Ján Sopóci, 86 rokov
 • Mária Danková, 85 rokov
 • Štefan Repta, 85 rokov
 • Irena Ratkošová, 85 rokov
 • Alžbeta Krlíková, 84 rokov
 • Anna Gažová, 84 rokov
 • RNDr. Vladimír Lackovič, 84 rokov
 • Anna Gavurníková, 84 rokov
 • Alžbeta Frýdlová, 83 rokov
 • Ján Vrkoč, 82 rokov
 • Zuzana Bobošíková, 82 rokov
 • Alžbeta Vašková, 81 rokov
 • Ing. Milena Jucková, 80 rokov
 • Viera Lehotayová, 80 rokov
 • Štefan Kravárik, 80 rokov
 • Zuzana Danihelová, 79 rokov
 • Ján Gavurník, 77 rokov
 • Alojz Ďuriš, 77 rokov
 • Anna Bôžiková, 76 rokov
 • Alžbeta Poláčková , 76 rokov
 • Katarína Sopóciová, 76 rokov
 • Zuzana Plačková, 76 rokov
 • Ján Tomašech, 75 rokov
 • Anna Šimková, 75 rokov
 • Valéria Tomčalová, 75 rokov
 • Blažena Pavlíková, 70 rokov
 • Zuzana Vydarená, 70 rokov

Narodili sa:

 • Alex Ján Struhárik
 • Patrik Ján Tisoni
 • Milan Mikulka
 • Nela Suchánová
 • Tobiáš Závodný
 • Ján Ožvoldík
 • Nina Chrif Tribak
 • Filip Krajčovič
 • Barbora Poláčková
 • Peter Kment
 • Marcus Petrovič

 

Zomreli:

 • Pavel Bocán, 70 rokov
 • Ján Torák, 46 rokov
 • Peter Gavurník, 54 rokov
 • Anna Tallová rod. Húsková, 81 rokov
 • Štefan Kubíček, 67 rokov
 • Viera Gabrižová r. Kostelná, 72 rokov
 • Juliana Kučerová r. Grittersová, 80 rokov