Obsah

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom

Globálnym cieľom územného plánu je zabezpečiť vyvážený trvalo udržatený hospodársky a sociálny rozvoj mesta s dlhodobým programom postupného napĺňania zámerov a deficitov mesta a vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb jeho obyvateľov i obyvateľov rozptýleného kopaničiarskeho osídlenia.

Územný plán mesta - textová časť

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Komplexný urbanistický návrh - detail

Doprava

Technická vybavenosť - energetika

Technická vybavenosť - vodné hospodárstvo

Ochrana prírody

Poľnohospodársky a lesný pôdny fond

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom - Dodatok č. 1

BREZ_1_SVZ_ZaD1_CISTOPIS_1a.pdf (1.19 MB)

BREZ_1_SVZ_ZaD1_CISTOPIS_1b.pdf (998.55 kB)

BREZ_1_SVZ_ZaD1_CISTOPIS_1c.pdf (1.08 MB)

BREZ_ZaD1_2KUN_1_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.92 MB)

BREZ_ZaD1_2KUN_1_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (3.01 MB)

BREZ_ZaD1_2KUN_1_CISTOPIS_ZMENA.pdf (1.11 MB)

BREZ_ZaD1_2KUN_2,3, 3a,4_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.92 MB)

BREZ_ZaD1_2KUN_2,3,3a,4_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (1.71 MB)

BREZ_ZaD1_2KUN_2,3,3a,4_CISTOPIS_ZMENA.pdf (1.23 MB)

BREZ_ZaD1_5OP_1_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.81 MB)

BREZ_ZaD1_5OP_1_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (1.47 MB)

BREZ_ZaD1_5OP_1_CISTOPIS_ZMENA.pdf (1.09 MB)

BREZ_ZaD1_5OP_2,3,4_CISTOPIS_poZMENE.pdf (2.05 MB)

BREZ_ZaD1_5OP_2,3,4_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (1.72 MB)

BREZ_ZaD1_5OP_2,3,4_CISTOPIS_ZMENA.pdf (1.29 MB)

BREZ_ZaD1_6PPF_1_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.26 MB)

BREZ_ZaD1_6PPF_1_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (1000.68 kB)

BREZ_ZaD1_6PPF_1_CISTOPIS_ZMENA.pdf (724.44 kB)

BREZ_ZaD1_6PPF_2,3,4_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.22 MB)

BREZ_ZaD1_6PPF_2,3,4_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (972.34 kB)

BREZ_ZaD1_6PPF_2,3,4_CISTOPIS_ZMENA.pdf (678.1 kB)

BREZ_ZaD1_URB BLOKY 1_CISTOPIS_po ZMENE.pdf (771.99 kB)

BREZ_ZaD1_URB BLOKY 2_CISTOPIS_po ZMENE.pdf (343.63 kB)

BREZ_ZaD1_SZC_1_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.62 MB)

BREZ_ZaD1_SZC_1_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (1.54 MB)

BREZ_ZaD1_SZC_1_CISTOPIS_ZMENA.pdf (1.1 MB)

BREZ_ZaD1_SZC_2,3,4_CISTOPIS_poZMENE.pdf (1.88 MB)

BREZ_ZaD1_SZC_2,3,4_CISTOPIS_predZMENOU.pdf (1.82 MB)

BREZ_ZaD1_SZC_2,3,4_CISTOPIS_ZMENA.pdf (1.29 MB)

BREZ_ZaD1_POVODŇOVÉ OHROZENIE_CISTOPIS.pdf (3.17 MB)

BREZ_UPN O_ZaD1_TEXT_CISTOPIS.pdf (1.12 MB)

BREZ_UPN O_ZaD1_TEXT_ZC_CISTOPIS.pdf (409.28 kB)