Obsah

Pozvánky na podujatia

01.09.2019

Nový krúžok športovo-pohybových hier pre deti predškolského veku

Mesto Brezová pod Bradlom a FK Bradlan Brezová pod Bradlom otvára nový krúžok športovo-pohybových hier pre deti predškolského veku od septembra 2019. Konať sa bude vždy v poobedňajších hodinách v materských školách.Bližšie informácie u predsedu FK Bradlan Brezová pod Bradlom, te. č.: 0908 663 423.

Detail Šport a športové podujatia

01.07.2019 - 23.08.2019

Letné prímestské tábory

Centrum voľného času organizuje v letnom období pre deti letné prímestské tábory.

Detail Kultúra a kultúrne podujatia

13.01.2019 - 31.12.2019

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail Kultúra a kultúrne podujatia