Obsah

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Brezová pod Bradlom erb mestaMesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018.
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Dátum konania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 začiatok od 11:44

Miesto konania: Brezová pod Bradlom, Brezová pod Bradlom

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Brezová pod Bradlom

Doba trvania: 364.5 dní

MsÚ Brezová pod Bradlom,
Útvar kultúry a miestnych tradícií a Referát školstva, mládeže a športu  

 

Február

3. 2. (sobota): Tradičná brezovská zabíjačka, 12. ročník
Nám. gen. M. R. Štefánika

február: Výstava literatúry k 130. výročiu úmrtia Jozefa Miroslava Hurbana
+ medailón o spisovateľovi
Mestská knižnica

Marec

5. – 10. 3. (pondelok-sobota): Týždeň slovenských knižníc
      - informatická výchova o knižnici pre deti MŠ

- slávnostný zápis prvákov do knižnice

      - literárna a výtvarná súťaž k 190. výr. nar. spisovateľa Pavla Dobšinského
Mestská knižnica

8. 3. (štvrtok): MDŽ, program pre ženy v ZUŠ
organizuje ZUŠ

15. 3. (štvrtok): Darcovia krvi, slávnostné odovzdávanie plakiet darcom krvi za účasti SČK Senica   
Obradná sieň MsÚ                                                       

28. 3. (streda): Deň brezovských učiteľov, verejné poďakovanie jubilujúcim býv. pedagógom spojené s kult. programom a spoloč. stretnutím všetkých pedagógov

Apríl

6. 4. (piatok): 73. výročie oslobodenia mesta – pietna spomienková slávnosť a sprievodný program pre žiakov a verejnosť.
Nám. gen. M. R. Štefánika, Dejinný pamätník, ZŠ

27. 4. (piatok): Brezovská jar 1848, 170. výročie udalostí
Pamätná izba D. S. Jurkoviča, Nám gen. M. R. Štefánika - pred pamätnou tabuľou na Šaškovom dome

30. 4. (pondelok): Stavanie mája, podujatie spojené s hudobným programom
a udržiavaním ľudových tradícií
Nám. gen. M. R. Štefánika

apríl (sobota): Šachový turnaj  „O pohár Bradla“ – celoslovenský šachový turnaj detí a mládeže

Máj

3. 5. (štvrtok): Regionálna spomienková slávnosť pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika
Bradlo

5. 5. (sobota): Celoštátna spomienková slávnosť pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika
Bradlo, sprievodný program Nám. gen. M. R. Štefánika

máj: Deň matiek, slávnostné programy detí v MŠ, ZŠ, ZUŠ pre mamičky a širokú verejnosť

máj: Beseda so slovenskou spisovateľkou Lenou Riečanskou o knihe Sladkých štrnásť
s horkou príchuťou (príbeh stretnutia s G. Benzoni a príbeh o Danke Košanovej)
Mestská knižnica

Jún

1. 6. (piatok): Deň detí – zábavné popoludnie pre deti, rodičov
Nám. gen. M. R. Štefánika

8. a 10. 6. (piatok a nedeľa): 130. výročie narodenia Samuela Štefana Osuského
Pamätná izba D. S. Jurkoviča, evanjelický kostol, hrob S. Š. Osuského

8. 6. (piatok): 140 StefanikTrail a StefanikMiniTrail - 2 paralelné bežecké preteky kategórií ultra jednotlivci/ štafety po hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále + cezpoľný beh pre deti a mládež na Bradle

jún (sobota): Nakopni leto, charitatívna akcia v spolupráci so združením BI

jún (sobota): Futbalový turnaj o pohár primátorky

29. 6. (piatok): Hurá prázdniny, program pre deti pri príležitosti ukončenia školského roka
a začiatku prázdnin

Nám. gen. M. R. Štefánika

jún: Vyhodnotenie súťaže Číta celá trieda – 22. ročník  
Mestská knižnica                                                 

30. 6. (sobota): Národný beh gen. M. R. Štefánika – 18. ročník – bežecké preteky pre deti, mládež a dospelých

Júl

1. 7. (nedeľa): Spomienková slávnosť pri Husovom pomníku, 603. výročie upálenia majstra J. Husa
Ul. J. M. Hurbana
Poznámka: termín upresní ECAV Brezová p. Br.

28. 7. (sobota): Stretnutie miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová
Březová u Vítkova, ČR

29. 7. (nedeľa): Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, stretnutie Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

August

4. 8. (sobota) 5. ročník Súťaže vo varení guláša o brezovskú putovnú varešku
Nám. gen. M. R. Štefánika

4. 8. (sobota): Brezovská špacírka – turistický pochod

17. - 18. 8. (piatok, sobota): XXVII. Brezofský jarmek – Slávnosti sváka Ragana, kultúrno-spoločenské podujatie, zachovávanie tradícii mesta
Nám. gen. M. R. Štefánika + okolie

august: 150. výročie narodenia architekta Dušana S. Jurkoviča
- otvorenie Múzea D. S. Jurkoviča v priestoroch NDŠ
- odborný seminár
- filmový večer

28. 8. (utorok): 74. výročie SNP (v spolupráci so ZO SZPB a CVČ Domček)
- Partizánskym chodníkom

- Spomienková slávnosť pri pamätníku na Vajanského ul.

Pamätná izba D. S. Jurkoviča, Dvoly, Vajanského ul.

September

22. 9. (sobota): Deň Ozbrojených síl SR (v spolupráci s OS SR)

Okrem programu OS SR ukážky bojov a historických uniforiem
Nám. gen. M. R. Štefánika, mohyla na Prietržskej

29. 9. (sobota): Časovka na Bradlo – cyklistické preteky pre deti, mládež a dospelých

Časovka na Bradlo sa v tomto termíne neuskutoční. V prípade náhradného termínu budeme verejnosť informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Október

október: Dary zeme, výstava ovocia a zeleniny, pochod brezovských strašidielok. V spolupráci s CVČ Domček.

Poznámka: presný termín určuje OV SZZ Senica

23. 10. (utorok) Mesiac úcty k starším, kultúrne podujatie venované dôchodcom. Stretnutie pozvaných jubilantov.

 

28. 10. (nedeľa) 100. výročie založenia Česko-slovenského štátu

október: Burza starších kníh
Mestská knižnica

október: Medailón k 130. výr. nar. spisovateľa Martina Rázusa (18. 10. 1888)
Mestská knižnica

November

11. 11. (nedeľa) Medzinárodný deň vojnových veteránov – Červené maky, pietna spomienková slávnosť pri príležitosti ukončenia 1. sv. vojny
Pomník slobody na Ul. J. M. Hurbana

14. 11. (streda) Cena mesta - ocenenie osobností mesta
obradná miestnosť MsÚ

17. 11. (sobota) Deň boja za slobodu a demokraciu - Deň študentstva, kultúrny program, výstava …a takto sme si žili
NDŠ

november: Beseda so slovenskou spisovateľkou pre dospelých
Mestská knižnica                                           

December

december: Milan Rúfus v slovenskej poézii – literárne popoludnie k 90. výr. nar. spisovateľa
Mestská knižnica

6. 12. (štvrtok): Vitaj Mikuláš

NDŠ, Nám. Gen. M. R. Štefánika

december: Posedenie pri vianočných rozprávkach MsK
Mestská knižnica

12. 12. (streda): Čas radosti, veselosti...

Program detí MŠ, ŠK detí pri ZŠ, ZUŠ, členov DC Seniorov

14. 12. (piatok): Predvianočná kapustnica, charitatívna akcia - varenie kapustnice
Nám gen. M. R. Štefánika pred NDŠ

Vianočný koncert

31. 12. Silvester


Na stiahnutie v PDF tu: Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018
 


Prílohy

Vytvorené: 25. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2018 07:50