Obsah

Novinky

Stránka

Oznam30. 3. 2016 Zobraziť viac

Učitelia zo slovenských škôl v zahraničí navštívili pamätnú izbu


V stredu 22. mája foto2015 navštívila Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom skupina 32 učiteľov zo slovenských základných a stredných škôl v zahraničí – v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a v Ukrajine. Učiteľov privítala primátorka mesta Eva Ušiaková a obdarovala ich brezovským perkom, tradičnou kytičkou z voňavých bylín. So záujmom si prezreli klasickú i elektronickú časť expozície pamätnej izby a vypočuli si výklad nielen o architektovi Dušanovi Jurkovičovi, ale aj o účasti jeho predkov v udalostiach roku 1848 či o vzniku bradlianskej Mohyly M. R. Štefánika. Návšteva sa uskutočnila v rámci metodicko - vzdelávacieho podujatia štúrovci a gen. M. R. Štefánik, ktoré pre učiteľov slovenských škôl v zahraničí za finančnej podpory Ministerstva školstva pripravilo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského.


30. 4. 2015 Zobraziť menej

Stránka