Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Zásady odmeňovania poslanov Stiahnuté: 215x | 21.03.2019

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 978x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 939x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 969x | 07.10.2014

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 1818x | 07.10.2014

VZN

VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 24x | 04.06.2021

VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 89x | 19.10.2020

VZN č. 3/2019 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 48x | 19.10.2020

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 85x | 19.10.2020

VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 65x | 19.10.2020

VZN č. 9/2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 35x | 19.10.2020

VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 60x | 19.10.2020

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 35x | 19.10.2020

VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Ostriež“ na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 148x | 19.10.2020

VZN č. 5/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 36x | 19.10.2020

VZN č. 4/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 36x | 19.10.2020

VZN č. 3/2017 o vyhradení plochy a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane … Stiahnuté: 29x | 19.10.2020

VZN č. 2/2017 o mestskej polícii mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 39x | 19.10.2020

VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 42x | 19.10.2020

VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 53x | 19.10.2020

Stránka