Obsah

Dokumenty mesta

Uznesenia MsZ

Rok 2018 - Uznesenia MsZ 19.11.2018 Stiahnuté: 65x | 07.12.2018

Rok 2018 - Uznesenia MsZ 05.12.2018 Stiahnuté: 60x | 11.12.2018

Rok 2019 - Uznesenia MsZ 23.1.2019 Stiahnuté: 67x | 25.01.2019

Rok 2019 - Uznesenia MsZ 27.2.2019 Stiahnuté: 37x | 11.03.2019

Rok 2019 - Uznesenia MsZ 24.4.2019 Stiahnuté: 23x | 02.05.2019

Rok 2019 - Uznesenia MsZ 06.06.2019 Stiahnuté: 364x | 19.06.2019

Rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2018 Stiahnuté: 184x | 09.01.2018

Záverečný účet mesta Brezová pod Bradlom za rok 2017 Stiahnuté: 121x | 09.07.2018

Záverečný účet mesta Brezová pod Bradlom za rok 2017 - príloha č. 1 Stiahnuté: 122x | 09.07.2018

Záverečný účet mesta Brezová pod Bradlom za rok 2017- príloha č. 2 Stiahnuté: 114x | 09.07.2018

Záverečný účet mesta Brezová pod Bradlom za rok 2017 - príloha č. 3 Stiahnuté: 119x | 09.07.2018

Záverečný účet mesta Brezová pod Bradlom za rok 2017 - príloha č. 4 Stiahnuté: 122x | 09.07.2018

Rozpočet mesta na rok 2019 Stiahnuté: 101x | 22.11.2018

Stránka