Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2017 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 233x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Stiahnuté: 240x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 215x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 220x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 237x | 19.10.2017

Rok 2018 - Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 171x | 16.05.2018

Rok 2019 - Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 26x | 21.03.2019

Rok 2019 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 14x | 14.05.2019

Rok 2019 - Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 2x | 17.07.2019

Rok 2019 - Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 3x | 17.07.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok MsZ Stiahnuté: 47x | 21.03.2019

Zápisnice z rokování MsZ

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 30.01.2014 Stiahnuté: 359x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 27.2.2014 Stiahnuté: 363x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 26.6.2014 Stiahnuté: 359x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 25.8.2014 Stiahnuté: 524x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 24.4.2014 Stiahnuté: 390x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ12.12.2013 Stiahnuté: 314x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 27.6.2013 Stiahnuté: 309x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 26.9.2013 Stiahnuté: 311x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 25.04.2013 Stiahnuté: 319x | 07.10.2014

Stránka