Obsah

Späť

Registratúrna značka: M-BpB 342/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 6997/2022

Dodatok č. 1. k VZN č. 4/2017 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom

Vyvesené: 21. 7. 2022

Dátum zvesenia: 6. 8. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť