Obsah

Späť

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť