Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie MsZ 29. júna 2022

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 29. júna 2022 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v  Brezovej pod Bradlom.

Pozvánka na zasadnutie MsZ 29. 6. 2022

Materiály na zasadnutie MsZ 29. 6. 2022

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť