Obsah

Späť

Zámer prevodov a prenájmov nehnuteľností, materiál na na zasadnutie MsZ 29. 6. 2022

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť