Obsah

MESTSKÁ KNIŽNICA


On-line katalóg:     http://kniznica.brezova.sk/


Sídlo:

Horný rad 566/89,
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt:

t. č.:           034 / 624 21 28
e-mail:       kniznica@brezova.sk 
 

Výpožičné hodiny:

 

Pondelok 900 - 1200   1230 - 1700
Utorok 900 - 1200   1230 - 1700
Streda

 Zatvorené

  1230 - 1600
Štvrtok 900 - 1200   1230 - 1700
Piatok 900 - 1200   1230 - 1700

Sobota

900   -   1100

       
             

 

Výpožičné hodiny júl - august:

 

Pondelok 900 - 1200   1230 - 1600
Utorok 900 - 1200   1230 - 1600
Streda

 900  -   1200

  1230 - 1600
Štvrtok 900 - 1200   1230 - 1600
Piatok 900 - 1200   1230 - 1600
           
             
             

Poplatky v knižnici:

zápisné na 1 kalendárny rok:    
dospelí: 2,00 €
deti do 15 rokov: 1,00 €
strata čitateľského preukazu 0,40 €
I. upomienka: 1,00 €
II. upomienka: 1,50 €
III. upomienka: 2,00 €
MVS (medziknižničná výpožičná služba): 4,00 €

Kopírovanie:

formát A4 - jedna strana  0,10 €
formát A3 - jedna strana 0,20 €

 

Pôvodne bola ako obecná knižnica umiestnená od r. 1925 v Národnom dome Štefánikovom, kde ju spravoval Ján Kubačka. V tých istých priestoroch bola po roku 1948 prebraná Osvetovou besedou. Od roku 1967 bola úplne profesionalizovaná a jej vedúcou už pod názvom Mestská knižnica Brezová pod Bradlom sa stala Antónia Ilenčíková.

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom je verejná mestská knižnica. Jej zriaďovateľom je Mesto Brezová pod Bradlom a knižnica je jeho organizačnou zložkou. Patrí pod Oddelenie sociálne, školstva, kultúry projektov MsÚ. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a spristupňovať. Knižnica poskytuje svojim používateľom absenčné i prezenčné služby, kopírovacie služby, medziknižničnú výpožičnú službu, faktografické informácie, kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých, internet.