Obsah

Oddelenie financií a majetku


Jančia Alena, Ing.       Telefón: +421346942227
vedúca oddelenia        Mobil: 0907717025
                                       E-mail: alena.jancia@brezova.sk

Ciranová Alžbeta        Telefón: +421346942247
                                       E-mail: alzbeta.ciranova@brezova.sk

Húšková Jana             Telefón: +421346942228
                                       Mobil: +421346942247
                                       E-mail: jana.huskova@brezova.sk

Jakešová Martina       Telefón: +421346942222, +421346942247
                                       Mobil: 0915878003
                                       E-mail: martina.jakesova@brezova.sk

Nosková Jana, Ing.     Telefón: +421346942226
                                       E-mail: jana.noskova@brezova.sk