Obsah

Oddelenie sociálne, školstva, kultúry a projektov


Plačková Gabriela, Ing.        Telefón: +421346942234
vedúca oddelenia                  Mobil: 0911549205
                                                 E-mail: gabriela.plackova@brezova.sk

Babiarová Jaroslava, Ing.    Telefón: +421346942246 
                                                 Mobil: 0948355089
                                                 E-mail: jaroslava.babiarova@brezova.sk

Baláž Pavol 

Barták Peter, Bc.                   Telefón: +421346942246 
                                                 Mobil: 0948355089
                                                 E-mail: peter.bartak@brezova.sk

Batková Dana                        Telefón: +421346942232
                                                 Mobil: 0915878004
                                                 E-mail: dana.batkova@brezova.sk

Bôžiková Jana                      Telefón: +421346242128
                                                 Mobil: 0948654333
                                                 E-mail: kniznica@brezova.sk

Halabrínová Simona, Mgr. 

Kramárová Kristína              Telefón: +421346242128
                                                 Mobil: 0948654333
                                                 E-mail: kniznica@brezova.sk

Valová Hana                          Mobil: 0915878005
                                                 E-mail: hana.valova@brezova.sk