Obsah

Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

 
Zuščíková Denisa, Ing.        Telefón: +421346942225 
vedúca oddelenia                 Mobil: 0915878001 
                                                E-mail: denisa.zuscikova@brezova.sk

Bekeš Vladimír                     Telefón: +421346242222

Greguštobiresová Alena

Horniačková Lenka             Telefón: 034/6942224
                                                Mobil: 0907704671 
                                                E-mail: lenka.horniackova@brezova.sk


Ratkoš Juraj                         Telefón: +421346942223 
                                                Mobil: 0915878002 
                                                E-mail: juraj.ratkos@brezova.sk


Stupavská Jaroslava, Ing.  Telefón: 034/6942224 
                                                Mobil: 0907704671 
                                                E-mail: jaroslava.stupavska@brezova.sk

Valášková Jana