Obsah

MESTSKÁ KNIŽNICA


Sídlo:

Horný rad 566/89,
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt:

t. č.:           034 / 624 21 28
e-mail:     kniznica@brezova.sk 

On-line katalóg:     http://kniznica.brezova.sk/


Výpožičné hodiny:

Pondelok 900 - 1200   1230 - 1600
Utorok 900 - 1200   1230 - 1600
Streda

900   -   1200

  1230 - 1600
Štvrtok 900 - 1200   1230 - 1600
Piatok 900 - 1200   1230 - 1600

Sobota

Zatvorené

       

Poplatky v knižnici:

zápisné na 1 kalendárny rok:    
dospelí: 2 €
deti do 15 rokov: 1 €
strata čitateľského preukazu 0,40 €
I. upomienka:  1 €
II. upomienka: 1,50 €
III. upomienka: 2 €
MVS (medziknižničná výpožičná služba): 4 €

Kopírovanie:

formát A4 - jedna strana  0,10 €
formát A3 - jedna strana 0,20 €

Za požičanie časopisov, ktorých nadobúdacia cena je 1,66 € (50 Sk), zaplatí čitateľ 0,33 € (10 Sk) za každé požičané číslo. Kopírovanie: formát A4 - jedna strana  0,07 €  (2 Sk) formát A3 - jedna strana 0,13 €  ( 4 Sk).

 

Pôvodne bola ako obecná knižnica umiestnená od r. 1925 v Národnom dome Štefánikovom, kde ju spravoval Ján Kubačka. V tých istých priestoroch bola po roku 1948 prebraná Osvetovou besedou. Od roku 1967 bola úplne profesionalizovaná a jej vedúcou už pod názvom Mestská knižnica Brezová pod Bradlom sa stala Antónia Ilenčíková.

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom je verejná mestská knižnica. Jej zriaďovateľom je Mesto Brezová pod Bradlom a knižnica je jeho organizačnou zložkou. Patrí pod priame riadenie primátora mesta. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a spristupňovať. Knižnica poskytuje svojim používateľom absenčné i prezenčné služby, kopírovacie služby, medziknižničnú výpožičnú službu, faktografické informácie, kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých, internet.