Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Referendum 21. 1. 2023

INFORMÁCIA

O ZÁPISE OPRÁVNENÉHO VOLIČA DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV ŠPECIÁLNEJ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

21. januára 2023, a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnejokrskovejvolebnejkomisie(ďalejlen„zapisovateľ špeciálnejkomisie“), v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu:

            Pondelok: 8:00 – 15:00

            Utorok: 8:00 – 15:00

            Streda: 8:00 – 17:00

            Štvrtok: 8:00 – 15:00

            Piatok: 8:00 – 12:00

TELEFONICKÝ KONTAKT NA ZAPISOVATEĽA ŠPECIÁLNEJ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

0918 861 714

Prijímanie žiadostí o špeciálnehlasovanieje možné v termíne od 16. januára do 20. januára 2023. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok 20. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého má trvalý pobyt (tzn. ak má trvalý pobyt v niektorej z obcí v územnom obvode príslušného okresu), má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky bez hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovišpeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),
  • telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zapisovateľ špeciálnej komisie nie je príslušný overovať oprávnenosť voliča na zápis do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov (tzn. či daná osoba je skutočne pozitívna na ochorenie COVID-19 a pod.OZNÁMENIE

emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s Harmonogramom OTZ referenda vyhláseného na 21. januára 2023 zverejňuje emailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

volby@brezova.sk


Oznámenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
vo formáte pdf tu: OZNÁMENIE- vydanie HP.pdf (362.81 kB) 

OZNÁMENIE

emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

 

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s Harmonogramom OTZ referenda vyhláseného na 21. januára 2023 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

volby@brezova.sk


Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií vo formáte pdf tu: oznámenie - delegovanie člena a náhradníka OkVK.pdf (362.99 kB)


 

OZNÁMENIE

emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

 

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s Harmonogramom OTZ referenda vyhláseného na 21. januára 2023 zverejňuje emailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

volby@brezova.sk


Oznámenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou vo formáte pdf tu: oznámenie - voľba poštou.pdf (535.78 kB)

 

            

 

                             OZNÁMENIE

                        o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností

 

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s Harmonogramom OTZ referenda vyhláseného na 21. januára 2023 zverejňuje oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností:

Miestom konania referenda je Základná škola Dolné lúky 357/1, Brezová pod Bradlom.

Vytvorené sú 4 volebné okrsky:

Okrsok č. 1

  • Baranecká, Cesta SNP, Čierne blato, Dolina, Dolné lúky, Garbiarska, J.M.Hurbana, Námestie 7.apríla, Námestie gen.M.R.Štefánika, Odbojárov, Partizánska, Piešťanská, Pod Vŕškami, Staničná, Športová, Vajanského

Okrsok č. 2

  • Bez adresy, Bradlianska, Budovateľská, Bukovská cesta, Ulica Danov vrch, Dolný Štverník, Družstevná, Ulica Horný Štverník, Hoštáky, Ulica Hurbanova dolina, Ulica Jána Závodného, Janka Kráľa, Minárčiných ulica, Myjavská, Prielohy, Ulica Prostredný Štverník, Štúrova, Ulica u Držkovcov, Ulica u Dzurákovcov, Ulica u Kravárikovcov, Ulica u Vaškovcov, Záhumnie, Ulica Žriedlova dolina

Okrsok č.3

  • Sídlisko Dušana Jurkoviča

 

Okrsok č.4

  • Dr.Št.Osuského, Horný rad, V jarku

 


Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností vo formáte pdf tu: oznámenie o utvorení volebných okrskov - referendum.pdf (387.72 kB)

 
 

ROZHODNUTIE
prezidentky Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2022
o vyhlásení referenda

 

Rozhodnutie vo formáte pdf tu: Vyhlásenie referenda (207.06 kB)
 

Referendum
Informácie pre voliča

 

Informácie pre voliča vo formáte pdf tu: informácie pre voliča (272.51 kB) 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania
na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h
 

Rozhodnutie prezidentky tu: referendum - rozhodnutie prezidentky (13.94 kB)

Referendum 21. 1. 2023

Referendum 21. 1. 2023

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:284
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1968226

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore