Obsah

MESTSKÁ KNIŽNICA


On-line katalóg:     http://kniznica.brezova.sk/


Sídlo:

Horný rad 566/89,
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt:

t. č.:           034 / 624 21 28
e-mail:       kniznica@brezova.sk 
 

Výpožičné hodiny:

Pondelok:  10,00 - 12,00 h.   12,30 – 17,00 h.
Utorok:       10,00 - 12,00 h.   12,30 - 16,00 h.
Streda:                        ZATVORENÉ
Štvrtok:      10,00 - 12,00 h. 12,30 - 16,00 h.
Piatok:        10,00 - 12,00 h. 12,30 - 17,00 h.
Sobota:                       ZATVORENÉ 

zápisné na 1 kalendárny rok:    
dospelí: 2,00 €
deti do 15 rokov: 1,00 €
strata čitateľského preukazu 0,40 €
I. upomienka: 1,00 €
II. upomienka: 1,50 €
III. upomienka: 2,00 €
MVS (medziknižničná výpožičná služba): 4,00 €

Poplatky v knižnici:

Kopírovanie:

formát A4 - jedna strana  0,10 €
formát A3 - jedna strana 0,20 €

 

Pôvodne bola ako obecná knižnica umiestnená od r. 1925 v Národnom dome Štefánikovom, kde ju spravoval Ján Kubačka. V tých istých priestoroch bola po roku 1948 prebraná Osvetovou besedou. Od roku 1967 bola úplne profesionalizovaná a jej vedúcou už pod názvom Mestská knižnica Brezová pod Bradlom sa stala Antónia Ilenčíková.

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom je verejná mestská knižnica. Jej zriaďovateľom je Mesto Brezová pod Bradlom a knižnica je jeho organizačnou zložkou. Patrí pod Oddelenie sociálne, školstva, kultúry projektov MsÚ. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a spristupňovať. Knižnica poskytuje svojim používateľom absenčné i prezenčné služby, kopírovacie služby, medziknižničnú výpožičnú službu, faktografické informácie, kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých, internet.