Obsah

Cena mesta Darcom krvi

Snaha pri záchrane ľudských životov, obetavosť a ľudskosť boli dňa 21. júna  2010 dôvodom stretnutia darcov krvi s JUDr. Annou Dankovou, primátorkou mesta.
Darcovia krvi - záchrancovia života sú ľudia rôznych profesií, veku i záujmov, ktorých spája jediné: humánna myšlienka a čin dať kus seba na záchranu života iného. Možno práve tá ich krv, ktorej sa dobrovoľne zriekli, priviedla k životu matku, ktorá práve porodila dieťa, mladého človeka, ktorému sa brána života ešte len otvára, otca rodiny, ktorého potrebujú jeho deti, či dieťa, ktoré ešte nestačilo poriadne vykročiť do života. JUDr. Anna Danková ocenila našich občanov, pri príležitosti udelenia Plakety prof. MUDr. J. Janského, Cenou mesta.
Cenou mesta, za mnohonásobné darovanie krvi a dlhoročnú aktívnu činnosť organizovanú v oblasti darcovstva, bola ocenená Viera Labudová.
Cenou mesta, za získanie Diamantovej Janského plakety za r. 2010, bola ocenená Eva Kubišová (60 bezplatných odberov krvi).
Cenou mesta, za získanie Zlatej Janského plakety za r. 2009, bol ocenený Ľubomír Marônek (40 bezplatných odberov krvi).
Cenou mesta, za získanie Striebornej Janského plakety za r. 2009, boli ocenení:Martina Zelenáková, Oľga Horváthová a Stanislav Mráz (20 bezplatných odberov krvi).

Všetkým darcom želáme z úprimného srdca pevné zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách, aby vo svojom humánnom úsilí pokračovali ešte mnohé roky.

Na záver oficiálnej časti stretnutia ocenila riaditeľka Územného spolku Slovenského červeného kríža v Senici Veronika Kopúnková, JUDr. Annu Dankovú, Cenou červeného kríža za ústretový prístup mesta Brezová pod Bradlom pri podpore darcovstva krvi.