Obsah

 

 

Zásady

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom

vytvorené 26.11.2010

eticky_kodex.pdf

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom

vytvorené 15.11.2010

zasady_fin_hosp_2009.pdf

Zásady hospodárenia s majetkom mesta

vytvorené 17.12.2012

zasady_2013.pdf

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom

vytvorené 15.11.2010

zasady_kontrol_cinnosti.pdf

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome

vytvorené 11.8.2014

zasady_byty.pdf

Zásady odmeňovania poslanov

Zásady odmeňovania.pdf

Stránka

  • 1