Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Pozvánka na zasadnutie MsZ 25.4.2018

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 25. apríla 2018 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice

 3. Pripomienky a námety obyvateľov

 4. Správa o plnení uznesení MsZ

 5. Správa o činnosti MsR

 6. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Brezová pod Bradlom za rok 2017

 7. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod Bradlom za r. 2017

 8. Výsledky hospodárenia za r. 2017 obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod Bradlom

 9. Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/ 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Brezová pod Bradlom (úradná tabuľa)

 10. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2018

 11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta

 12. Schválenie Záverečného účtu mesta za rok 2017  ( úradná tabuľa)

 13. Schválenie prijatia bankového úveru (verejné osvetlenie),  stanovisko HK

 14. I. zmena rozpočtu mesta na rok 2018

 15. Schválenie nominantov na ocenenie Cena mesta za rok 2017

 16. Rôzne

 17. Interpelácie poslancov

 18. Záver

                              Mgr. Eva U š i a k o v á, primátorka mesta

Dátum vloženia: 20. 4. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2018 0:00

Mestské zastupiteľstvo

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:445
TÝŽDEŇ:1794
CELKOM:2133432

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore