Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Pozvánka na zasadnutie MsZ 26. 6. 2019

Primátor mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 26. júna 2019 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Program:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a návrhy obyvateľov
4. Správa o plnení uznesení MsZ
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - návrh
7. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019
8. Informácia o stave a vymáhaní pohľadávok
9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
10. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na povinné
plnenie školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a o výške príspevku na n ákup
potravín v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
11. Návrh Štatútu Noviniek spod Bradla
12. Úlohy komisií MsZ
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

                                                                                Mgr. Jaroslav C i r a n , v. r.
                                                                                         primátor mesta

Pozvánka tu:
pozvánka MsZ 26. 6. 2019

Materiály na rokovanie MsZ k stiahnutiu tu:
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - návrh

7. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019

9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2015 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

10. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na povinné plnenie školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a o výške príspevku na nákup potravín v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

11. Návrh Štatútu Noviniek spod Bradla

12. Úlohy komisií MsZ
 

Dátum vloženia: 23. 6. 2019 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2019 0:00

Mestské zastupiteľstvo

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:461
TÝŽDEŇ:1810
CELKOM:2133448

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore