Obsah

Zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle paragrafu 5 a a 5 b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov najdete na webovej adrese https://brezovapodbradlom.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#brezovapodbradlom