Obsah

XXVII. Brezovský jarmok – 17.08. - 18.08. 2018

Mesto Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozýva na XXVII. Brezovský jarmok, ktorý sa uskutoční 17.08. - 18.08.2017 t. j. piatok a sobota.

 

Názov akcie:        XXVII. Brezovský jarmok

Miesto:                 Nám. gen. M. R. Štefánika, Ul. Dr. Štefana Osuského, Brezová pod  Bradlom

Dátum:                 17.08. - 18.08.2018

Deň:                     piatok, sobota

Čas:                      piatok: 12.00 – 22.00

                             sobota: 04.00 – 22.00

 

Predajné miesto : 3 m

Informácie pre predajcov:

Miesta na umiestnenie predajných stánkov budú rozdelené na dve časti. Zóna A sa nachádza na Námestí gen. M. R. Štefánika, Zóna B bude situovaná na Ul. Dr. Štefana Osuského.

V zóne A budú prednostne umiestnené ukážky ľudových remesiel a predajné stánky s občerstvením. Ostatné predajné miesta budú prideľované do zóny B podľa príchodu predajcu v deň konania jarmoku. Pri stánkoch umiestnených na námestí nebude možné  parkovať auto (okrem stánkov s občerstvením).

Predajné miesta nebude možné vopred rezervovať (okrem stánkov s občerstvením a stánkov s ukážkou ľudových remesiel – ZÓNA  A) !!!!!!!!

Počet predajných miest s občerstvením je obmedzený !!!!!

Ostatné predajné miesta sa budú prideľovať podľa príchodu predajcu na jarmok v deň uskutočnenia jarmoku.

Poplatky :                                                                                          

-        ukážka ľudových remesiel                                                                   zdarma

-        predaj potravín, ovocia , zeleniny , cukrovej vaty a cukroviniek          30 € / 3m / deň

-        občerstvenie (len jedlo)                                                                         50 € / 3m / deň

-        občerstvenie (len alkohol)                                                                     50 € / 3m / deň

-        občerstvenie (alkohol aj jedlo)                                                              70 € / 3m / deň

-        predaj výrobkov (textil, obuv)                                                              50 € / 3m / deň

-        všetko ostatné (drogistický,priemyselný tovar)                                    20 € / 3m / deň

-        za každé ďalšie začaté predajné miesto (menej ako  3m) bude poplatok zvýšený o 20 % z poplatku podľa druhu predávaného sortimentu

-        poplatok za odber elektrickej energie                                                   5 € / deň

 E-mail: mesto@brezova.sk

 Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Návratka - XXVII. Brezovský jarmok - ukážka remesiel

Návratka - XXVII. Brezovský jarmok