Obsah

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

v y h l a s u j e m


voľby prezidenta Slovenskejrepubliky a


u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do11.
februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jedenz kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,
 

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

                                                                                                                            Andrej Danko v.r.

 

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskejrepubliky
 


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


OZNÁMENIE

o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií možno doručiť v listinnej podobe na adresu:  

                                                        Mesto Brezová pod Bradlom

                                                        Námestie gen. M. R. Štefánika 1

                                                        906 13  Brezová pod Bradlom

alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu: alzbeta.karlikova@brezova.sk

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sú vytvorené dva okrsky.

 

OKRSOK č. 1

Baranecká, Bradlianska, Budovateľská, Bukovská, Cesta SNP, Čierne blato, Dolina, Dolné lúky, Dolný Štverník, Družstevná, Garbiarska, Hoštáky, J.M.Hurbana, Janka Kráľa, Minárčiných ulica, Myjavská, Námestie 7.apríla, Námestie gen.M.R.Štefánika, Odbojárov, Partizánska,  Piešťanská, Pod Vŕškami, Prielohy, Staničná , Športová, Štúrova, Ulica Danov vrch,  Ulica Prostrený Štverník, Ulica Horný Štverník, Ulica Hurbanova dolina, Ulica Jána Závodného, Ulica U Držkovcov, Ulica U Dzurákovcov, Ulica U Kravárikovcov, Ulica U Vaškovcov, Ulica Žriedlova dolina, Vajanského, Záhumnie, bez adresy, cudzinci.

                                           2146 voličov

 

OKRSOK č. 2

Dr.Št.Osuského, Horný rad, Sídlisko Dušana Jurkoviča, V jarku.

                                          2156 voličov


voľby 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.  Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava


 

Výsledky za obec Brezová pod Bradlom

Poradie 
na hlasovacom 
lístku
Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Zuzana Čaputová 1 096 60,45
2 Maroš Šefčovič 717 39,54

 


Výsledky za Okrsok 1

Poradie 
na hlasovacom 
lístku
Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Zuzana Čaputová 590 61,39
2 Maroš Šefčovič 371 38,60


Výsledky za Okrsok 2

Poradie 
na hlasovacom 
lístku
Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Zuzana Čaputová 506 59,38
2 Maroš Šefčovič 346 40,61


Účasť

Okrsok Počet zapísaných voličov Počet vydaných obálok Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov všetkých kandidátov Podiel platných hlasov všetkých kandidátov v %
1 2 107 984 46,70 984 100,00 961 97,66
2 2 136 874 40,91 874 100,00 852 97,48
Spolu 4 243 1 858 43,78 1 858 100,00 1 813 97,57


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky