Obsah

Park Živa

Park Živa

Mesto vďaka podpore Nadácie Dexia banky Slovensko v rámci programu „Zelené obce“ získalo finančné prostriedky vo výške  3 312 EUR z celkových nákladov 4 938 EUR na realizáciu projektu Park Živa. Cieľom bolo vytvorenie malej oddychovej zóny so spevnenou plochou,  lavičkami, informačnými tabuľami, sochou bicykla a novou  zeleňou v priestore pred zdravotným strediskom. Ďalším cieľom projektu  bola výstava „Bylinky z Brezovej“,  športová akcia pre rodiny s deťmi, prednáška a pohybová aktivita pre seniorov. Mesto chce pútavou formou prispieť k zvýšeniu povedomia v oblasti zdravého životného štýlu.