Obsah

89. výročie smrti M. R. Štefánika

89. výročie smrti M. R. Štefánika

Každoročne na Bradle, 3. mája, v predvečer tragickej smrti, si regionálnou spomienkou podbradliansky kraj uctieva svojho rodáka a velikána novodobých dejín Slovenska gen. Milana Rastislava Štefánika. Na Košariskách, v rodnej obci Milana Rastislava Štefánika, sa konajú Bohoslužby v enanjelickom kostole, kladú sa kvety k Múzeu Milana Rastislava Štefánika a nasleduje prehliadka múzea.

Účastníkov spomienkovej slávnosti na Bradle privítala primátorka mesta Brezová pod Bradlom JUDr. Anna Danková, slávnostný prejav predniesol predseda vlády SR pán Robert Fico a prítomných pozdravil generálny biskup ECAV pán Miloš Klátik.