Obsah

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Dňa 28. 3. 2008 sa uskutočnil v ZUŠ Deň učiteľov, na ktorom boli pedagógovia Mgr. Kvetoslava Škápiková, Mgr. Elena Vetríková, Alžbeta Valková, Jana Poláčková, Anna Hašanová, Mgr. Dana Modrovičová a Vladimír Sekáč ocenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, za obetavosť a trpezlivosť pri výchove detí a mládeže.