Obsah

Stretnutie Březových

Stretnutie Březových

Dňa 2.8.2008 sa uskutočnil XVI. ročník stretnutia miest a obcí so spoločným názvom Březová-Brezová. Usporiadateľom tohto ročníka bola Březová pri Uherskom Brode. Stretnutie sa začalo slávnostným nástupom ôsmich zúčastnených obcí. Naše mesto reprezentovali zástupcovia mesta - primátorka mesta JUDr. Anna Danková, prednosta MsÚ Bc. Marian Gavlas, Bc. Eva Ušiaková, ved. odd. sociálneho, školstva a kultúry a taktiež niekoľko občanov - priaznivcov týchto tradičných stretnutí. V rámci športových zápolení sa predviedli  hasiči, volejbalisti a futbalisti. Okrem športového vyžitia bol pre návštevníkov pripravený kultúrny program.