Obsah

Učíme sa novému

Učíme sa novému

V meste Brezová pod Bradlom prebieha projekt „Učím sa novému podľa starých tradícií a staré tradície tvoria priestor pre nové možnosti,“ ktorý bol podporený z Nadačného fondu Slovak Telekom pri nadácii INTENDA. Je rozdelený do 4 podujatí a 8 stretnutí. Ide o vzájomnú spoluprácu zameranú na oživenie starých tradícií medzi klubom dôchodcov a materskými školami. Podujatí sa zúčastnia MŠ s deťmi veľkých tried. MŠ Budovateľská ul. -  riaditeľka Anna Hajdučková, učiteľky Ľubica Ondreičková, Alžbeta Valková, s počtom zapísaných detí 23.  MŠ Sídl. D. Jurkoviča - riaditeľka Viera Dobrovodská, učiteľky Jana Poláčková, Marta Bzdúšková, s počtom zapísaných detí 26. Klub dôchodcov - vedúca klubu Oľga Allinová s členkami.

Dňa 22. septembra 2008 sa uskutočnilo 1. stretnutie z podujatia PERKO. Deti z oboch MŠ v Brezovej pod Bradlom navštívili Národný dom Štefánikov. Oboznámili sa z čoho sa skladá brezovský kroj,  s názvami jednotlivých častí kroja. Do pripravených kvetináčov deti dali zeminu a zasadili bylinky, z ktorých sa robí brezovské perko. Pozreli si expozíciu „História nášho mesta,“ zaspievali piesne a do škôlky si zobrali predkreslené obrysy kroja, na základe ktorých maľovali v MŠ. Výkresy s výtvarnými prácami na tému KROJ sme vystavili vo vytrínach. Podujatie PERKO ukončí vydanie brožúrky BREZOVSKÝ KROJ, ktorá je t.č. v príprave a 2.vydanie brožúrky Brezovské perko. V pracovnej verzii je zostavená charakteristika a použitie jednotlivých byliniek, z ktorých sa skladá brezovské perko. Všetky tieto materiály dostanú deti z MŠ a členky do Klubu dôchodcov. Taktiež budú použité ako reprezentačný materiál mesta Brezová pod Bradlom.

Dňa 1. októbra 2008 sa uskutočnilo 2. stretnutie z podujatia PERKO. Bolo pripravené v klube dôchodcov. Prichystali sa bylinky, ktoré rastú vo dvore Národného domu Štefánikovho, niektoré priniesli aj členky klubu dôchodcov. Pani Mikulčíková zhotovila prvú bylinkovú kytičku s ružovým muškátom a darovala ju pani Allinovej, vedúcej klubu k Mesiacu úcty starším, ako aj vďaku za možnosť realizácie celého projektu. Deti sa zoznámili s bylinkami, zhotovili si každé svoje PERKO. Členky klubu dôchodcov im navarili lipového a bylinkového čaju s domácim medom.

Dňa 8. októbra 2008 sa uskutočnilo 1. stretnutie z podujatia DEŇ ŠKRIATKOV. Tento deň pripravili v MŠ - Sídl. D. Jurkoviča popoludnie s týmto názvom. Ide o tradičné podujatie pripravené pracovníčkami škôlky a venované je hrám, súťažiam a hľadaniu strašiačky malými škriatkami ovocníčkami. Scenár je v réžii riaditeľky Dobrovodskej a učiteliek. V klube dôchodcov sa skryla hľadaná strašiačka. Pre deti sa tu piekli už od obeda výborné lekvárové buchty, ktoré rozvoniavali po celej budove. Deti prišli do klubu okolo 17.00 hodiny a našli svoju strašiačku ZUZU. Vypili pripravený čaj, zaspievali a zatancovali si spolu so strašiakmi, ktorí sa veľmi tešili, že sa konečne stretli. Buchty deťom po dni plnom hier a súťaží veľmi chutili, boli vynikajúce. Ďakujeme pani Allinovej Oľge, Kopeckej Judite, Reptovej Márii a Poláčkovej Alžbete za napečené buchty a celé popoludnie venované iba deťom.

a 13. októbra 2008 sa uskutočnilo 2. stretnutie z podujatia DEŇ ŠKRIATKOV. V tento deň prišli deti z oboch MŠ do klubu dôchodcov. Rozprávali si o tom ako sa kedysi varilo a pieklo, o otvorenom ohnisku, peci a sporáku. Deti si potom navliekali na šnúrky kolieska jabľčok. Mali pripravený uvarený čaj – bylinkový a lipový, ako u starej mamy a napečené jabkové koláče (lokše) si zobrali so sebou na olovrant do škôlky. Za prácu a napečené výborné jablkové koláče ďakujeme pani Poláčkovej Alžbete.