Obsah

Cyklistická 24 - hodinovka

Cyklistická 24 - hodinovka

Na sobotu 11. júla 2009 si dohodli členovia cyklistického klubu BRADLO BIKE BREZOVÁ POD BRADLOM termín, kedy si opäť vyskúšajú, aké je to šliapať na bicykli celých 24 hodín. Štyria členovia to minulý rok skúsili prvýkrát, no v cyklistickom okolí to vyvolalo veľký záujem. Okruh meral 5,3 km, víťazný team najazdil 455 km, druhý 434 km a tretí 418 km. Všetci si zaslúžia absolútny obdiv za predvedený náročný výkon.