Obsah

Deň ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom

Deň ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom

Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky je úzko spätý s našim mestom a jeho okolím. Do povedomia národa sa zapísal deň prvého víťazného boja slovenských dobrovoľníkov proti cisárskemu vojsku a maďarským gardistom - 22. septembra 1848. Za ostatné roky sa Klub generálov Slovenskej republiky v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom aktívne zapojil do organizovania časti osláv Dňa ozbrojených síl pri pamätníkoch udalostí meruôsmych rokov v našom meste. V tomto roku sa k tradičnej spomienke pridružilo i slávnostné odhalenie upraveného pamätníka na Prietržskej ceste. V sobotu 26. septembra 2009 po položení vencov, primátorka mesta JUDr. Anna Danková privítala významných hostí, ktorými boli Jaroslav Baška, minister obrany Slovenskej republiky, gen.maj. Jančík, vojenský a letecký pridelenec Českej republiky na Slovensku, gen. por. Peter Gajdoš, predseda Klubu generálov Slovenskej republiky i ostatných zúčastnených. V rámci programu vystúpil s hlavným príhovorom gen. maj. v.v. Svetozár Naďovič. Klub generálov Slovenskej republiky ocenil pamätnými medailami osoby, ktoré boli a sú prínosom pri uchovaní tradícií mesta Brezová pod Bradlom a jeho okolia.