Obsah

Tradičné Vianoce

Tradičné Vianoce

Fotografie z kultúrnych akcií organizovaných v rámci podujatia Tradičné Vianoce.

Piatok 11.12.2009

Program sa začal slávnostným otvorením Tradičných Vianoc. Ako prvé vystúpili deti z materských škôl, deti z I.MŠ predviedli súbor básní, piesní a riekaniek "Zatúlaná vločka" a deti z III. MŠ pásmo hier a tancov s názvom "Deti a čert". DFS Iskerka vystúpila s programom "Čas radosti, veselosti", v ktorom všetkým zavinšovali a zaspievali vianočné koledy. Z pódia sa presunuli k veľkému adventnému vencu, na ktorom zapálili sviečky. Na záver sa predstavil mužský spevácky zbor ECAV z Brezovej a zmiešaný spevácky zbor ECAV z Košarísk. Počas celého podujatia boli na námestí stánky s občerstvením a remeselnými výrobkami.

Sobota 12.12.2009

V sobotu program zahájili členovia Divadla J.M.Hurbana s tradičnou ľudovou scénkou. Po nich sa predstavila detská tanečná skupina I.C.E s viacerými choreografiami. Premrznutých divákov aspoň vizuálne zahrial Martin Slezák so svojou ohňovou šou.

Nedeľa 13.12.2009

V nedeľu sa v evanjelickom kostole uskutočnil adventný koncert velikánov svetovej klasiky v podaní OZ Harmonia Seraphica.