Obsah

Zápis detí

Zápis detí

Dňa 24. januára 2009 sa uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2009/2010 v budove Základnej školy na Piešťanskej ulici. Deti školského klubu pripravili pre rodičov a budúcich prváčikov kultúrny program. Po príhovore riaditeľa školy Mgr. Miloša Klandúcha sa deti rozdelili do tried, kde preukazovali svoje zručnosti v kreslení a písaní. K zápisu prišlo 46 detí, z toho bolo zapísaných 37 detí, 9 detí dostalo odklad, 7 detí sa na zápis nedostavilo. Rodičia mali možnosť prihlásiť svoje deti na jazykové predmety a etickú alebo náboženskú výchovu. Na vyučovanie anglického jazyka je zatiaľ prihlásených 30 detí, na nemecký jazyk 7 detí. Na etickú výchovu je prihlásených 18 detí, náboženskú výchovu 19 detí a záujem o školský klub má 27 detí.