Obsah

Jarné prebúdzanie

Jarné prebúdzanie

V rámci školského vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou je zachovávanie ľudových tradícií, sa deti z MŠ na Budovateľskej ulici rozlúčili so zimou vynášaním Moreny. Po krátkom vystúpení na námestí, kde zaspievali piesne o Morene, sa presunuli k miestnemu potoku, kam Morenu symbolicky zahodili. Morena je tradičná slamenná figurína ženy, ktorá má predstavovať zimu.