Obsah

67. výročie oslobodenia nášho mesta

67. výročie oslobodenia nášho mesta

Dňa 5.4.2012 sme si na Námestí gen. M. R. Štefánika a pri Dejinnom pamätníku za účasti členov SZPB, primátorky mesta Mgr. Evy Ušiakovej, ženského speváckeho zboru, členov Klubu vojenskej histórie Slovensko a občanov nášho mesta pripomenuli 67. výročie oslobodenia nášho mesta.