Obsah

Cena mesta za rok 2011

Cena mesta za rok 2011

Fotogaléria - Cena mesta za rok 2011

Cena mesta sa udeľuje v zmysle Štatútu Mesta Brezová pod Bradlom (Časť V. Článok 8). Dňa 29.3. 2012 prevzali z rúk primátorky mesta ocenenie:

p. Alžbeta Minárčiná za dlhoročné členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu nášho mesta na rôznych súťažiach a podujatiach,

p. Ivana Marková za reprezentáciu mesta a šírenie našej tradičnej kultúry na rôznych kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí a za publicistickú činnosť,

p. Ján Varmuža za vynikajúce športové výkony a reprezentáciu nášho mesta doma i v zahraničí,

spoločnosť MikroStep CDM za podporu rozvoja mesta v rôznych oblastiach,

p. Štefan Potúček (in memoriam) za reprezentáciu mesta v autokrose