Obsah

Deň Ozbrojených síl SR

Deň Ozbrojených síl SR

22. september je Dňom Ozbrojených síl SR, kedy si i v našom meste pripomíname udalosti rokov meruôsmych slávnosťou pri Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste. Záštitu nad slávnosťou prevzalo Ministerstvo obrany SR a Klub generálov SR.