Obsah

Literárna súťaž venovaná 750. výročiu mesta

Literárna súťaž venovaná 750. výročiu mesta

30. októbra 2012 sa v mestskej knižnici uskutočnila vernisáž výstavy venovaná 750. výročiu mesta BREZOVÁ V LITERATÚRE. Súčasťou vernisáže bolo i vyhodnotenie literárnej súťaže BREZOVÁ 750 rokov, ktorá sa konala pod záštitou primátorky mesta.